Skip to content
It is a hybrid of Masdevallia rex x Masdevallia uniflora.